PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRAXE BRNO

Ve své praxi pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými. Hlavní zaměření:

  • Psychoanalytická psychoterapie dětí i dospělých (se zaměřením na úzkostné a depresvivní poruchy, psychosomatické obtíže,  traumatizace, poruchy sexuálních funkcí  a vztahové problémy u dospělých, aj.)
  • Diagnostika v celém rozsahu duševních poruch dle Mezinárodní klasifikace nemocí, vyšetření intelektu, neurologických funkcí, osobnosti apod.
  • Diagnostika poruch autistického spektra (PAS) u dětí i dospělých
  • Poradenstvi ( v oblasti PAS, výchovných problémů u dětí, strachy a somatizace u dětí, psychosomatické obtíže, sebepoškozování u adolescentů a obecně problémy v adolescenci, agresivita, problémy v sociální oblasti, problémy v oblasti sexuality apod.)

Poradenství

Dle přání klienta.

Psychodiagnostické služby

Posouzení osobnosti, zhodnocení úrovně intelektových funkcí, diferenciální diagnostika v rámci posuzování duševní poruchy.

Psychoanalytická psychoterapie individuální

Co je to psychoanalytická psychoterapie
Psychoanalytická psychoterapie je léčbou pacienta prostřednictvím porozumění. Odehrává se uvnitř vztahu mezi pacientem a terapeutem, který naslouchá tomu, co pacient říká a je vnímavý k tomu, co se ve vztahu mezi nimi odehrává. Pacient je povzbuzován k tomu, aby svůj čas využil k reflexi. Má sdělovat všechno, co se objeví v jeho mysli. Mohou to být pocity, myšlenky, vzpomínky, sny. Terapeut naslouchá a snaží se pacientovi pomoci nalézt smysl jeho pocitů, myšlenek a chování. Důležitou částí psychoanalytické psychoterapie je snaha porozumět různým stránkám vztahu mezi pacientem a terapeutem. S prohlubujícím se vztahem s terapeutem může pacient objevovat nové náhledy na sebe.

Číst dál...

Scroll to top