Klinický psycholog a psychoanalytický psychoterapeut v Brně ceník

Psychologická a psychoterapeutická praxe je zařízení bez smlouvy se zdravotními pojišťovnami, léčba je proto hrazená přímou platbou. 

Psychoterapeutická péče začíná po úvodních konzultacích, dle charakteru problému se domlouvá předběžná délka, frekvence a další podmínky léčby. 

Domluvený čas, místo a honorář jsou závazné. V případě, že je konzultace (vyšetření) zrušena za méně než 24h předem, bude Vám účtována standardní hodinová sazba za zmeškané hodiny.

Psychodiagnostické vyšetření zahrnuje nejen administraci klinických a testových metod, ale i zpracování výsledků a konzultace výsledků. Cena je tedy dána časovou náročností vyšetření.

Ceník platný od 1/1/2018 (pro objednané po 1/1/2018)

  • Individuální konzultace (psychoterapie, poradenství, 50 min) 700,- Kč
  • Psychodiagnostické vyšetření cílené (vyšetření osobnosti, intelektu, neurologických funkcí aj.) 2500,- Kč
  • Komplexní psychologické vyšetření 3500,-Kč
  • Komplexní psychologické  vyšetření poruch autistického spektra (anamnestický rozhovor, psychologické vyšetření dítěte/dospělého,  vyhodnocení výsledků + vypracování zprávy z vyšetření) 4800,- Kč
  • Screeningové psychologické vyšetření poruch autistického spektra u dětí do 3 let (včetně zprávy) 3000,-Kč
  • Kontrolní psychologické vyšetření poruch autistického spektra (anamnestický rozhovor+psychologické vyšetření dítěte + vypracování zprávy z vyšetření) 3000,-Kč
  • Vypracování psychologické zprávy 700,- Kč
  • Individuální konzultace během víkendu (psychoterapie, poradenství, 50 min) 1000,-Kč
  • Komplexní psychologické vyšetření poruch autistického spektra během víkendu 7000,- Kč

 

 

Scroll to top