O mně

Klinická psycholožka a psychoanalytická psychoterapeutka

Kvalifikace:

• Absolvování magisterského studia jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2002)

• Atestace z klinické psychologie (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, 2008)

• Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2008)

• Funkční specializace v systematické psychoterapii (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, 2010)

Další odborné vzdělání:

• Zvláštní odborná způsobilost v činnosti: Rorschachova metoda v klinické psychologii, včetně posudkové, poradenské a supervizní činnosti (Certifikát o absolvování certifikovaného kurzu, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2009)

• Kompletní plně dokončený akreditovaný výcvik v psychoanalytické psychoterapii (2005-2010, Institut aplikované psychoanalýzy, Praha-Opočno)

Praxe:

od 1/2013 – doposud: Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe, Brno

3/2013 -9/2022: Sexuologické oddělení Fakultní nemocnice, Brno

2009-2011: Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe, Praha

2007-2013: Dětská psychiatrická klinika Fakultní nemocnice v Motole, Praha

2005-2007: Pardubická krajská nemocnice, a.s.

2002: Spondea – Dětské krizové centrum Brno