Ceník

Klinická psycholožka a psychoanalytická psychoterapeutka

Ceník služeb (platný od 1.1.2020)

Psychologická a psychoterapeutická praxe je zařízení bez smlouvy se zdravotními pojišťovnami, léčba je proto hrazená přímou platbou.

Psychoterapeutická péče začíná po úvodních konzultacích, dle charakteru problému se domlouvá předběžná délka, frekvence a další podmínky léčby.

Domluvený čas, místo a honorář jsou závazné. V případě, že je konzultace (vyšetření) zrušena za méně než 24h předem, bude Vám účtována standardní hodinová sazba za zmeškané hodiny.

Psychodiagnostické vyšetření zahrnuje nejen administraci klinických a testových metod, ale i zpracování výsledků a konzultace výsledků. Cena je tedy dána časovou náročností vyšetření.

Individuální konzultace (psychoterapie, poradenství, 50 min)
800 – 900 Kč

Psychodiagnostické vyšetření cílené
(vyšetření osobnosti, intelektu, neurologických funkcí aj.)
3000 Kč

Komplexní psychologické vyšetření
4000 Kč

Komplexní psychologické  vyšetření poruch autistického spektra (anamnestický rozhovor, psychologické vyšetření dítěte/dospělého,  vyhodnocení výsledků + vypracování zprávy z vyšetření)
5000 Kč

Screeningové psychologické vyšetření poruch autistického spektra
u dětí do 3 let (včetně zprávy)
3000 Kč

Kontrolní psychologické vyšetření poruch autistického spektra (anamnestický rozhovor + psychologické vyšetření dítěte
+ vypracování zprávy z vyšetření)
3200 Kč

Vypracování psychologické zprávy
800 Kč