Ceník

Jsem poskytovatelem zdravotních služeb
(nestátní zdravotnické zařízení)
bez smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.
Léčba je hrazena přímou platbou.

Psychoterapeutická péče začíná po úvodních konzultacích, dle charakteru problému se domlouvá předběžná délka, frekvence a další podmínky léčby.

Domluvený čas, místo a honorář jsou závazné. V případě, že je konzultace (vyšetření) zrušena za méně než 24h předem, bude Vám účtována standardní hodinová sazba za zmeškané hodiny.

Psychodiagnostické vyšetření zahrnuje nejen administraci klinických a testových metod, ale i zpracování výsledků a konzultace výsledků. Cena je tedy dána časovou náročností vyšetření.

Ceník služeb (platný od 1.1.2021)

Individuální konzultace (psychoterapie, poradenství, 50 min)
800 – 1000  Kč

Z důvodu naplněné kapacity jsou psychodiagnostická vyšetření (viz níže) aktuálně pozastavena, kromě kontrolních vyšetření stávajících pacientů!!!!

Psychodiagnostické vyšetření cílené
(vyšetření osobnosti, intelektu, neurologických funkcí aj.)
3000 Kč

Komplexní psychologické vyšetření
4000 Kč

Komplexní psychologické  vyšetření poruch autistického spektra (anamnestický rozhovor, psychologické vyšetření dítěte/dospělého,  vyhodnocení výsledků + vypracování zprávy z vyšetření)
5000 Kč

Screeningové psychologické vyšetření poruch autistického spektra
u dětí do 3 let (včetně zprávy)
3000 Kč

Kontrolní psychologické vyšetření poruch autistického spektra (anamnestický rozhovor + psychologické vyšetření dítěte
+ vypracování zprávy z vyšetření)
3000 Kč

Vypracování psychologické zprávy
800 Kč