Ceník

Jsem poskytovatelem zdravotních služeb
(nestátní zdravotnické zařízení)
bez smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.
Léčba je hrazena přímou platbou.

Psychoterapeutická péče začíná po úvodních konzultacích, dle charakteru problému se domlouvá předběžná délka, frekvence a další podmínky léčby.

Domluvený čas, místo a honorář jsou závazné. V případě, že je konzultace (vyšetření) zrušena za méně než 24h předem, bude Vám účtována standardní hodinová sazba za zmeškané hodiny.

Psychodiagnostické vyšetření zahrnuje nejen administraci klinických a testových metod, ale i zpracování výsledků a konzultace výsledků, vypracování zprávy.

Ceník služeb (platný od 1.1.2021)

Individuální konzultace (psychoterapie, poradenství, 50 min)
800 – 1000  Kč

Screeningové klinicko-psychologické vyšetření poruch autistického spektra
u dětí do 3,5 let (včetně zprávy)
3000 Kč

Kontrolní psychologické vyšetření poruch autistického spektra (včetně zprávy)
3000 Kč

Vypracování psychologické zprávy
800 Kč