Co nabízím

Ve své praxi pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými.
Hlavní zaměření:

Individuální psychoanalytická psychoterapie dětí, dospívajících i dospělých (se zaměřením na úzkostné a depresvivní poruchy, psychosomatické obtíže,  traumatizace, poruchy sexuálních funkcí  a vztahové problémy u dospělých, aj.)

Diagnostika v celém rozsahu duševních poruch dle Mezinárodní klasifikace nemocí, vyšetření intelektu, neurologických funkcí, osobnosti apod.

Diagnostika poruch autistického spektra (PAS) u dětí i dospělých

Poradenství (v oblasti PAS, výchovných problémů u dětí, strachy a somatizace u dětí, psychosomatické obtíže, sebepoškozování u adolescentů a obecně problémy v adolescenci, agresivita, problémy v sociální oblasti, problémy v oblasti sexuality apod.)

_________________________________________________

Co je to psychoanalytická psychoterapie?

Psychoanalytická/psychodynamická psychoterapie vycházející z teorie a praktických zkušeností psychoanalýzy, je léčením prostřednictvím porozumění lidské psychice. Pomáhá porozumět problémům a řešit je uvědomováním si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné i minulé vztahy. Základ psychoanalytické psychoterapie spočívá v intenzivní a jedinečné zkušenosti ve vztahu klienta a psychoterapeuta. Věnuje pozornost nevědomým aspektům duševního fungování, které vyvolávají symptomy a psychické poruchy. Cílem je nabídnout porozumění těmto nevědomým aspektům mysli a tomu, co se v životě jedince děje v souvislosti s jeho potížemi. Psychoanalytická terapie může pomoci propracovat se až ke kořenům potíží, k jejich skutečným příčinám. Poskytne možnost pochopit vlastní minulost, přijmout a vyrovnat se se současností, a tak začít řešit svou budoucnost.